Con mắt thứ 3 (Đôi mắt âm dương)

Con mắt thứ 3 (Đôi mắt âm dương) Third Eye (2014)

Nội dung phim

Một phụ nữ trẻ có khả năng siêu nhiên co thể nhìn thấy bóng ma. Khi cô thay đổi khả năng thì những người thân yêu của mình trở thành mục tiêu của một số kẻ ác.

Con mắt thứ 3 (Đôi mắt âm dương)

Con mắt thứ 3 (Đôi mắt âm dương)

Con mắt thứ 3 (Đôi mắt âm dương)

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận