Con Tim và Lý Trí

Con Tim và Lý Trí Inner Workings (2016)

Nội dung phim

Con Tim và Lý Trí, Inner Workings tâm trí và trái tim của một nhân viên văn phòng trung bình xung đột với những gì anh ta muốn và những gì anh ta cần. 

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận