Cuộc Chiến Ba Dòng Máu

Cuộc Chiến Ba Dòng Máu True Bloodthirst (2012)

Nội dung phim

Cuộc Chiến Ba Dòng Máu là cuộc chiến giữa loài người, ma cà rồng và người dơi, con người phải bỏ qua thù hận trước mắt với Ma Ca Rồng mà kết hợp để cùng tiêu diệt bọn dơi đang khát máu. Một hòa bình có thể được thực hiện bởi sự ra đời của một loại máu thay thế tổng hợp, phân phối bởi các chính phủ Rumani, làm ăn ma cà rồng truyền thống, và săn những con người, không còn cần thiết. Nhưng ngay cả như vậy, nó không phải là một nền hòa bình mà tất cả mọi người là hoàn toàn thoải mái với ...

Cuộc Chiến Ba Dòng Máu, True Bloodthirst

Cuộc Chiến Ba Dòng Máu, True Bloodthirst

Cuộc Chiến Ba Dòng Máu, True Bloodthirst

Từ khóa

Bình Luận