Cuộc Chiến Đòi Tranh Quý

Cuộc Chiến Đòi Tranh Quý Woman in Gold (2015)

Nội dung phim

Cuộc Chiến Đòi Tranh Quý kể về sự quyết tâm của Maria Altman tìm cách lấy lại một bức tranh nổi tiếng thế giới của dì cướp bởi Đức quốc xã trong Thế chiến II. Cô đã làm như vậy không chỉ để lấy lại những gì đã đúng là cô, mà còn để có được một số biện pháp công bằng cho cái chết, sự hủy diệt, và trộm tranh lớn gây ra bởi Đức quốc xã.

Cuộc Chiến Đòi Tranh Quý

Cuộc Chiến Đòi Tranh Quý

Cuộc Chiến Đòi Tranh Quý

Từ khóa

Bình Luận