Cuộc Chiến Ma Cà Rồng

Cuộc Chiến Ma Cà Rồng The Thompsons (2012)

Nội dung phim

Nhà Lương ở mãi tận Trung Nguyên đã trải qua vô vàn những cuộc chiến tranh lớn nhỏ trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng vừa qua. Xem Phim Cuộc Chiến Ma Cà Rồng Hết giao chiến với các vương quốc phương bắc của Hồ tộc, lại phải dồn hết nhân lực và quốc khố vào những cuộc chinh phạt các thuộc quốc phương nam. Đất nước của họ vì chiến tranh liên miên mà sau một thời gian dài đã trở nên cực kỳ hoang phế điêu tàn. Lương Vũ Đế cảm thấy tình hình bất ổn, vốn đã định đình chỉ lại những cuộc viễn chinh mãi ngoài biên ải để tập trung quốc lực vào việc trọng yếu trước mắt là phòng thủ nơi biên giới phía bắc, cũng như chấn hưng lại quốc gia. Phim Cuộc Chiến Ma Cà Rồng Nào có ngờ được, chính lúc đó lại đột nhiên được trình lên một bức thư của các thái thú An Nam gửi về từ phương xa, cho vua tôi nhà Lương hay được cái tin động trời : Lũ giặc cỏ An Nam vẫn chưa tính chấm dứt chuyện chống đối; tên phản tặc Lý Bí còn chưa yên nghỉ xanh cỏ trên mồ thì đã sớm có một tên phản tặc họ Triệu khác ngang nhiên giong trống mở cờ chống lại Lương triều.

Cuộc Chiến Ma Cà Rồng - Images 1

Lương Vũ Đế đọc xong thư, vô cùng tức giận, trong chốc lát cảm thấy toàn bộ quốc thể đang bị tiểu quốc phương nam kia lăng nhục, không còn lí gì để tâm đến tình hình chính sự và các vấn đề trọng yếu trước mắt. Cuộc Chiến Ma Cà Rồng Y từ quá giận mà thành suy xét mọi thứ kém sáng suốt, đã sớm thảo ra một phong chiến thư, phái thêm một đạo quân hùng mạnh từ Kiến Khang thẳng tiến, tăng cường quân lực cho sĩ tốt vẫn đang đóng tại An Nam, chuẩn bị cho một cuộc đàn áp mới của mình, để dạy cho lũ loạn dân một bài học vì dám chống lại. Triệu Quang Phục vừa mới trở thành chủ soái, ngay lập tức đã bị đặt vào một tình thế nước sôi lửa bỏng như vậy, cố nhiên cũng gặp không ít khó khăn trong mọi dự toán của mình.

Từ khóa

Bình Luận