Cuộc Chiến Tay Đôi

Cuộc Chiến Tay Đôi The Duel (2016)

Nội dung phim

Cuộc Chiến Tay Đôi, The Duel kể về một cảnh sát Texas đang điều tra một loạt những cái chết không rõ nguyên nhân ở một thị trấn tên là Helena.

Cuộc Chiến Tay Đôi, The Duel

Cuộc Chiến Tay Đôi, The Duel

Cuộc Chiến Tay Đôi, The Duel

Từ khóa

Bình Luận