Cuộc Chiến Tranh Chưa Được Biết Đến

Cuộc Chiến Tranh Chưa Được Biết Đến The Unknown War (1978)

Nội dung phim

Năm 1941 cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ, ở châu âu phát xít đức do Hít le chỉ huy đánh đâu thắng đó, Quân đội Đức chiếm gần hết châu âu đến năm 1942 khi quân Đức mở rộng mặt trận chiến tranh sang Nga thì gặp phải sự chống cự quyết liệt của hồng quân Liên Xô, mới buổi đầu hồng quân Liên Xô chịu thất bại nặng nề vì Quân Đức đã có kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường còn Hồng Quân Liên Xô chưa có kinh nghiệm chiến đấu nhưng rồi dưới sự chỉ huy chủa Xít ta lin quân Đực đã phải dừng bước tại Liên Xô...Phim rất hay bởi cuộc chiến đấu gay go ác liệt, bởi những vị tướng tài ba lỗi lạc mời quý vị đón xem.

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận