Cuộc Đời Khác

Cuộc Đời Khác OtherLife (2017)

Nội dung phim

Cuộc Đời Khác, OtherLife một cuộc cách mạng trong y học khi phát minh ra một loại thuốc mới. loại thuốc đó mở rộng cảm giác của não thời gian và tạo ra thực tế ảo trực tiếp trong tâm trí của người dùng. Với OtherLife, chỉ vài giây trong cuộc sống thực sự cảm thấy như giờ hoặc ngày của cuộc phiêu lưu thú vị. Khi Ren và các đồng nghiệp của cô đua vòng quanh đồng hồ để khởi động OtherLife, chính phủ các cơ sử dụng các loại thuốc như là một giải pháp căn bản cho tình trạng quá tải của nhà tù.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận