Cuộc Giải Cứu Cuối Cùng

Cuộc Giải Cứu Cuối Cùng The Last Rescue (2015)

Nội dung phim

Cuộc Giải Cứu Cuối Cùng là câu chuyện trong cuộc thế chiến thứ 2: Không lâu sau ngày đổ bộ, ba người lính Mỹ và hai quân y đã lọt vào vòng vây kẻ địch. Họ bắt một tướng lĩnh cấp cao của Đức để làm tù binh nhằm lên kế hoạch tẩu thoát.

Cuộc Giải Cứu Cuối Cùng

Cuộc Giải Cứu Cuối Cùng

Cuộc Giải Cứu Cuối Cùng

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận