Cưỡng Đoạt 2

Cưỡng Đoạt 2 Taken 2 (2012)

Nội dung phim

Phim Cưỡng Đoạt 2 kể về Bryan Mills, người đàn ông cựu sĩ quan CIA đã cứu con gái của ông Kim từ một số kẻ buôn bán người Albania, đang là mục tiêu của các gia đình của những người đàn ông ông đã giết chết. Khi ông đi đến Istanbul trên một công việc, ông đã mời Kim và mẹ cô, Leonor, hôn nhân là trên các hòn đá để tham gia với mình. Phim Cưỡng Đoạt 2 Khi Albania tìm hiểu điều này, họ cố gắng để lấy chúng. Họ nhận được Bryan và Leonor, ông cảnh báo Kim và cô ấy trốn tránh chúng. Sau đó, ông gọi Kim nói với cô ấy để đi đến Đại sứ quán nhưng cô khẳng định rằng ông đã để cho cô ấy giúp họ. Phim Cưỡng Đoạt 2 Bryan nói với cô ấy để có được trường hợp của ông được lấp đầy với vũ khí và với điều đó, cô tìm thấy họ và cung cấp cho anh ta một vũ khí. Anh bỏ trốn và kế hoạch trở lại cho Leonor nhưng họ quá nhiều và không thể lưu Leonor.Vì vậy, ông dựa vào bộ nhớ của mình để tìm cô.

Cưỡng Đoạt 2

Cưỡng Đoạt 2

Cưỡng Đoạt 2

Cưỡng Đoạt 2

Cưỡng Đoạt 2

Từ khóa

Bình Luận