Đại Chiến Hai Thế Giới

Đại Chiến Hai Thế Giới Warcraft (2016)

Nội dung phim

Đại Chiến Hai Thế Giới, Warcraft khi thế giới của Orc của Draenor đang bị phá hủy bởi ma thuật ác ác mà sử dụng lực lượng cuộc sống, các phép thuật mạnh mẽ Gul'dan tạo ra một cổng thông tin vào thế giới của Azeroth và tạo thành Horde với các thành viên của các tộc Orc. Ông cũng bắt giữ nhiều tù nhân để giữ cổng thông tin mở. Vua Azeroth, Llane Wrynn và anh rể của ông Anduin Lothar được thông báo bởi người học việc của nhà ảo thuật Khadgar rằng ông đã tìm thấy ma thuật trong xác chết và vua quyết định triệu tập Guardian of Tirisfal, Medivh, để bảo vệ ông Vương quốc.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận