Đại Thủy Chiến

Đại Thủy Chiến Admiral (2015)

Nội dung phim

Lấy bối cảnh vào giữa thế kỷ 17, lúc này Hà Lan là một trong những cường quốc về hàng hải lớn nhất thế giới, sau cái chết của tướng quân huyền thoại Maarten Tromp, Michiel de Ruyter đã được được chọn làm người kế vị đầy tự hào. De Ruyter đã chứng tỏ vị thế của mình khi thao lược binh pháp về thủy chiến, lập chiến công tại nhiều mặt trận trên biển.

Đại Thủy Chiến, Admiral

Đại Thủy Chiến, Admiral

Đại Thủy Chiến, Admiral

Từ khóa

Bình Luận