Đấu Sĩ Lồng Sắt

Đấu Sĩ Lồng Sắt The Philly Kid (2012)

Nội dung phim

Đấu Sĩ Lồng Sắt nói về một nhà vô địch đô vật NCAA được tạm tha sau 10 năm tù. Bây giờ, để cứu lấy mạng sống người bạn, trong một chuỗi các cuộc đấu trong lồng sắt, anh bị buộc phải đồng ý làm điều không thể nào đối với anh - thua trong các cuộc đấu.

Đấu Sĩ Lồng Sắt

Đấu Sĩ Lồng Sắt

Đấu Sĩ Lồng Sắt

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận