Điệp Viên Nhí 2: Đảo Của Những Giấc Mơ Đã Mất

Điệp Viên Nhí 2: Đảo Của Những Giấc Mơ Đã Mất Spy Kids 2: Island Of Lost Dreams (2002)

Nội dung phim

Điệp Viên Nhí ở phần 2 này thì hai người bạn của chúng ta đó là Carmen và Juni bây giờ trở thành những điệp viên nhí của OSS. Cùng làm việc với họ còn có hai điệp viên nhí khác là Gary và Gerti Giggles. Gary có ý gạ gẫm Carmen nhưng Juni không ưa người bạn trai mới của chị mình. Họ cùng đến đảo núi lửa, nơi có nhà khoa học điên sinh sốngcùng những sinh vật kì dị của ông để tìm lại thiết bị đã mất cho ngài tổng thống. Và lúc này, một loạt những chuyện quái lạ đã xảy ra trên hòn đảo này..

Điệp Viên Nhí 2: Đảo Của Những Giấc Mơ Đã Mất

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận