Đội Thợ Săn Tiền Thưởng Phần 2

Đội Thợ Săn Tiền Thưởng Phần 2 Killjoys Season 2 (2016)

Nội dung phim

Đội Thợ Săn Tiền Thưởng Phần 2, Killjoys Season 2 nội dung lần này thì With Davin trở lại trong nhóm, các Thợ Săn Tiền Thưởng trở lại những tàn tích của Old Town để săn tám trốn tù nhưng nhanh chóng phát hiện ra kẻ thù nguy hiểm nhất của họ là fixer công ty người đã ra lệnh. Nhóm nghiên cứu đang thử nghiệm để trong lõi như căng thẳng gia tăng trong khi Hà Lan thẩm vấn một gây tử vong Cấp Sáu đại lý, ông bị bắt và Johnny bí mật điều tra tường Jelco cho Pawter.

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận