Đội Tuần Tra

Đội Tuần Tra CHIPS (2017)

Nội dung phim

Đội Tuần Tra, CHIPS xoay quanh 2 anh chàng Jon Baker (Shepard) và Frank Ponchello Poncherello (Peña) vừa tham gia tuần tra California Highway (CHP) ở Los Angeles, nhưng vì những lý do rất khác nhau. Baker là một cựu chiến binh bị đánh đập trước đây đã cố gắng đưa cuộc sống và hôn nhân của mình trở lại với nhau. Poncherello là một nhân viên điều tra liên bang bí mật đang điều tra vụ trộm cắp nhiều triệu đô la có thể là một công việc bên trong CHP.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận