Đóng Giả Mục Sư Phần 1

Đóng Giả Mục Sư Phần 1 Impastor Season 1 (2015)

Nội dung phim

Buddy Dobbs, một kẻ vô công rồi nghề nợ ngập đầu ngập cổ vì cờ bạc đang trên đường chạy trốn chủ nợ phải đóng vai linh mục Jonathan Barlow ở thị trấn nhỏ tên là Ladner. Khốn nỗi, từ bé đến giờ hắn chẳng biết làm linh mục thì phải thế nào, và ông linh mục đáng kính đã chết nọ lại là người đồng tính.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận