Dòng Máu Vẫn Chảy

Dòng Máu Vẫn Chảy Blood Ties (2013)

Nội dung phim

Dòng Máu Vẫn Chảy Một bộ phim hành động của đạo diễn người pháp. Sau khi thoát khỏi tù tội Chris quyết tâm làm lại từ đầu sống lương thiện, những dường như điều đó là không hề dễ dàng,...

Dòng Máu Vẫn Chảy - Images 1

Dòng Máu Vẫn Chảy - Images 2

Dòng Máu Vẫn Chảy - Images 3

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận