Du Hành Quá Khứ

Du Hành Quá Khứ Project Almanac (2015)

Nội dung phim

Du Hành Quá Khứ phim là câu chuyện phiêu lưu của một nhóm bạn bè khám phá các kế hoạch cho một cỗ máy thời gian, họ xây dựng nó và sử dụng nó để sửa chữa vấn đề của họ và lợi ích cá nhân. Nhưng như tương lai rơi ngoài với thiên tai, và mỗi người trong số họ biến mất từng chút một, họ phải đi lại quá khứ để đảm bảo rằng họ không bao giờ phát minh ra máy hoặc phải đối mặt với sự tàn phá của nhân loại...

Du Hành Quá Khứ

Du Hành Quá Khứ

Du Hành Quá Khứ

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận