Du Hành Thời Gian (Phần 1)

Du Hành Thời Gian (Phần 1) Travelers 1 (2016)

Nội dung phim

Du Hành Thời Gian Phần 1,Travelers 1 phim là câu chuyện về hàng trăm năm nữa, con người còn sống sót khám phá làm thế nào để gửi ý thức trở lại qua thời gian, thành người của thế kỷ 21. Những du khách cho rằng cuộc sống của những người khác, trong khi cố gắng cứu nhân loại khỏi một tương lai khủng khiếp.

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận