Đứa Con Của Quỷ Phần 2

Đứa Con Của Quỷ Phần 2 Ao No Exorcist: Kyoto Fujouou-hen (2017)

Nội dung phim

Đứa Con Của Quỷ Phần 2, Ao No Exorcist: Kyoto Fujouou-hen sau lần phục chế được quye Satan thì trong khi nhiệm vụ này có họ hợp tác cho thời gian được, Rin đã bao giờ cảm thấy xa hơn từ trừ quỷ đồng bào của mình. Trong nỗ lực để hòa giải với họ, ông trải qua đào tạo chuyên ngành để kiểm soát quyền lực đen tối của mình. Tuy nhiên, khi mắt phải bị đánh cắp không lâu sau khi đến nơi, các mối đe dọa không thể tưởng tượng của một kẻ phản bội trong số họ làm cho họ có nhu cầu của tất cả các quyền lực mà họ có thể nhận được.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận