Đừng Có Mơ

Đừng Có Mơ Nineteen: Shh! No Imagining! (2015)

Nội dung phim

Phim kể về cuộc tình của những bạn trẻ mới lớn khi mà tình cờ cờ họ khám phá lẫn nhau.

Đừng Có Mơ

Đừng Có Mơ

Đừng Có Mơ

Từ khóa

Bình Luận