Dưới Gốc Cây Bồ Đề

Dưới Gốc Cây Bồ Đề Under The Linden (2011)

Nội dung phim

Phim Dưới Gốc Cây Bồ Đề Kiếm phổ của các bậc tiền nhân đã ghi lại, việc học kiếm trọng nhất là tinh thần, mà tinh thần được biểu hiện ra, có thể xem như mặt nước hồ dưới kia. Việc thi triển cái tinh, cái thần của kiếm vào trong chiêu thức chính là việc phác thảo lại mọi hình ảnh của thể pháp và tinh thần của sự vật. Muốn được như thế, thì mặt nước phải phẳng lặng, không một chút gợn; tinh thần phải tìm được đến sự an tĩnh nhất thì kiếm thế mới có thể có được cả tinh lẫn lực trong mỗi chiêu kiếm xuất ra.

Dưới Gốc Cây Bồ Đề - Images 1

Tinh thần của nàng, coi đến nửa điểm cũng bất yên, thế kiếm càng thi triển càng trở nên lạc điệu, cách nhịp, vô hồn. Xem Phim Dưới Gốc Cây Bồ Đề Thi triển kiếm pháp trong điều kiện trì đọng như thế, làm sao có thể đạt đến kiếm lực và kiếm tinh để phát huy triệt để sức mạnh của mình được chứ. Trong lòng nàng sóng cuộn ba đào, nên chỉ nghĩ đến chuyện thi phóng kiếm thuật đã sớm bị thất cơ. Nếu thực sự vẫn giữ tình trạng này, thì việc luyện kiếm chẳng thành, mà ngay đến cả tinh thần lực cũng sẽ càng lúc càng bị đả kích nghiêm trọng.

Dưới Gốc Cây Bồ Đề - Images 2

Dưới Gốc Cây Bồ Đề Triệu Quang Phục thẳng thừng nói. Sau khi đưa cô gái về tư doanh từ thảm biến ngày trước, chàng đã không giây phút nào không để tâm đến Y Liên, kinh sợ khi phát hiện thấy bản thân nàng ta chẳng những không hề tiến triển tốt hơn, mà dường như còn trở nên càng lúc càng lún sâu vào lửa hận, làm cho tinh thần càng lúc càng bị triệt diệt, thực sự vô cùng lo ngại. Thấy không thể để yên chuyện nữa, đã chính thức bước ra can thiệp vào. Phê bình nặng như vậy vào lúc này, cũng là để thức tỉnh nàng mà thôi.

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận