Dưới Mái Vòm Phần 3

Dưới Mái Vòm Phần 3 Under The Dome Season 3 (2015)

Nội dung phim

Dưới Mái Vòm Phần 3 các cư dân của thị trấn là không chắc chắn nơi để đặt niềm tin của họ; các mối đe dọa mới xuất hiện và liên minh đáng ngạc nhiên hình thành. Cư dân Mill Chester của cố gắng để di chuyển về sau kinh nghiệm bí ẩn của họ trong các đường hầm; Big Jim nghĩ hai cư dân mới, Christine và Eva, đang giữ bí mật về các mái vòm.

Dưới Mái Vòm Phần 3

Từ khóa

Bình Luận