Đường Đến Thiên Đàng

Đường Đến Thiên Đàng The Scavengers Paradise (2005)

Nội dung phim

Đường Đến Thiên Đàng, The Scavengers Paradise Tang Wai-Cheung ( Quách Tấn An ) rời Trung Quốc đại lục để năm 1960 Hồng Kông để tìm kiếm lâu bị mất tương đối Tang Geng-Jue của mình ( Kenneth Ma ). Tang Wai-Cheung yêu Cheng Bik-Wan ( Myolie Wu ). Tất cả họ đều sống cùng nhau trong một dự án nhà ở HK nghèo. Cuối cùng tất cả họ đều làm giàu từ một thừa kế gia đình. Những câu chuyện có yếu tố của hài kịch và âm nhạc.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận