Gã Chằn Tinh Tốt Bụng 2

Gã Chằn Tinh Tốt Bụng 2 Shrek 2 (2004)

Nội dung phim

Gã Chằn Tinh Tốt Bụng 2 trong lần này Shrek đã giải cứu công chúa Fiona, đã kết hôn, và bây giờ là thời gian để gặp cha mẹ. Shrek, Fiona và Donkey đặt ra để Far Far Away để gặp mẹ và cha của Fiona. Nhưng không phải tất cả mọi người là hạnh phúc. Shrek và Vua thấy khó để có được cùng, và có sự căng thẳng trong hôn nhân. Nó không chỉ là gia đình những người không hài lòng. Hoàng tử Charming trả về từ một nỗ lực không thành công ở giải cứu Fiona, và làm việc bên cạnh mẹ, Fairy Godmother, cố gắng tìm một cách để có được Shrek xa Fiona.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận