Gia Đình Simpsons

Gia Đình Simpsons The Simpsons Movie (2007)

Nội dung phim

Gia Đình Simpsons Bộ phim Khi Homer sơ ý làm ô nhiễm dòng nước bởi chất thải độc hại từ hầm ủ của mình, thị trấn Springfield bị tổ chức "Bảo vệ môi trường" cách ly với thế giới bên ngoài bằng 1 lồng kính khổng lồ. Gia Đình Simpsons Liệu Homer có sửa chữa sai lầm kịp khi mà nơi gia đình Simpson ở sắp sửa bị tiêu hủy bởi lệnh của tổng thống Schwarzenegger?

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận