Giao Châu Truyện

Giao Châu Truyện Legend Of The Naga Pearls (2017)

Nội dung phim

Giao Châu Truyện, Legend Of The Naga Pearls kể về hành trình kỳ lạ của tên trộm thông minh, nữ bộ khoái có trách nhiệm và vị hoàng tử thơ ngây.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận