Giao Thoa Thời Gian Phần 1

Giao Thoa Thời Gian Phần 1 The Crossing Season 1 (2018)

Nội dung phim

Giao Thoa Thời Gian Phần 1, The Crossing Season 1 câu chuyện về cuộc sống những người tị nan từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá 180 năm trong tương lai bắt đầu xuất hiện trong hiện tại để tìm kiếm nơi tị nạn ở một thị trấn Mỹ. Mọi người được tìm thấy trên bãi biển, một số sống một số không, với hàng chục khác nổi trong nước. Họ tuyên bố là từ một tương lai địa ngục, nơi những con người đột biến đã tiếp quản và đang tiêu diệt những phần còn lại của chúng ta.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận