Giáp Sắt 2: Trận Chiến Máu

Giáp Sắt 2: Trận Chiến Máu Ironclad 2: Battle For Blood (2014)

Nội dung phim

Một người sống sót của Siege Đại Lâu đài Rochester chiến đấu để cứu gia tộc của mình từ từ Celtic cướp. Một phần tiếp theo của bộ phim năm 2011, "Thiết giáp."

Giáp Sắt 2: Trận Chiến Máu - Images 1

Giáp Sắt 2: Trận Chiến Máu - Images 2

Giáp Sắt 2: Trận Chiến Máu - Images 3

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận