Giờ Cao Điểm 1

Giờ Cao Điểm 1 Rush Hour (1998)

Nội dung phim

Giờ Cao Điểm 1 một thể loại hành động hài của hai cảnh sát tên là Thám tử Thanh tra Lee một thám tử Hồng Kông và thám tử James Carter FBI, một công việc một mình ở Los Angeles cop lớn miệng những người từ thế giới khác nhau phát hiện ra một điểm chung: họ không thể đứng mỗi khác. Với thời gian chạy ra ngoài, họ phải tham gia lực lượng để bắt những tên tội phạm và lưu các cô gái Trung Quốc mười một tuổi của lãnh sự Trung Quốc tên là Soo Yung.

Giờ Cao Điểm 1

Giờ Cao Điểm 1

Giờ Cao Điểm 1

Từ khóa

Bình Luận