Giữ Trẻ Phiêu Lưu Ký

Giữ Trẻ Phiêu Lưu Ký Adventures in Babysitting ( 2016)

Nội dung phim

Giữ Trẻ Phiêu Lưu Ký, Adventures in Babysitting kể về Jenny và Luci là 2 cô gái trẻ tuổi, có công việc là người giữ trẻ, họ chuyên nhận giám sát và chăm sóc những đứa trẻ như là một công việc làm thêm của mình, trong một lần những đứa trẻ họ giữ đã chạy vào thành phố và họ phải đi tìm lại chúng...

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận