Hai Ngày, Một Đêm

Hai Ngày, Một Đêm Two Days, One Night (2014)

Nội dung phim

Sau một thời gian nghỉ bệnh, Sandra phát hiện ra rằng các đồng nghiệp đã bỏ phiếu chọn nhận tiền thưởng thay vì cho cô tiếp tục làm việc. Cô có hai ngày, một đêm để thuyết phục họ thay đổi quyết định.

Hai Ngày, Một Đêm

Hai Ngày, Một Đêm

Hai Ngày, Một Đêm

Từ khóa

Bình Luận