Hang Cấm

Hang Cấm The Cave (2005)

Nội dung phim

Một nhóm người được phái xuống một hệ thống hang động ngầm lớn nhất thế giới để tìm người đã khám phá ra độ sâu của nó. Nhưng trên đường thoát hiểm, bọn họ đã phải đối đấu với những con quái vật khát máu sống trong những con đường ngầm đó..

Hang Cấm - The Cave

Hang Cấm - The Cave

Hang Cấm - The Cave

Từ khóa

Bình Luận