Hành Trình Của Con Tim​

Hành Trình Của Con Tim​ Sai Tarn Hua Jai (2017)

Nội dung phim

Hành Trình Của Con Tim​, Sai Tarn Hua Jai Narang (James Ma) đã trở lại từ Mỹ bởi vì chú của anh (Thun Chai) muốn anh giúp đỡ cho việc kinh doanh khách sạn đang đứng trước nguy cơ bị phá sản và yêu cầu Narang vay 20 triệu đô la. Narang đã hỏi Sunanta và cô ấy cho anh vay số tiền đó vì Sunanta thích Narang nhưng cô ấy phải được đồng quản lý với Narang và thư ký riêng của anh phải do đích thân cô ấy chọn. Khi Narang gặp được thư ký mới, anh cảm thấy cô ấy rất tự phụ và kiêu ngạo giống như cô chủ, Sunanta. Narang luôn dành thời gian để nói chuyện với Siriganya dù cô ấy kiêu ngạo và không thích khuôn mặt của mình. Anh tôn trọng và cảm thấy tiếc cho cô vì đã làm việc rất chăm chỉ vì Sunanta nhưng Sunanta đối xử với cô rất tệ. Anh thậm chí còn tìm kiếm một công việc mới cho cô nhưng cô không muốn nó...

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận