Hành Trình Tìm Kiếm Kiếp Trước

Hành Trình Tìm Kiếm Kiếp Trước The Journey (2017)

Nội dung phim

Hành Trình Tìm Kiếm Kiếp Trước, The Journey theo như những câu truyền miệng của dân gian, mỗi người đều có một nghiệp chướng của mình. Nếu con người có thể quay lại kiếp trước của mình họ sẽ làm gì ? Ye Yin có thể nhìn thấu quá khứ, hiện tại thậm chí là tương lai của tất cả mọi người trên thế gian. Bà ta có thể đưa bạn đến những đất nước, những vùng đất khác nhau. Nếu như muốn có một cuộc hành trình thần kỳ, bạn không cần phải bất chấp tính mạng, linh hồn, gia tài hay sức khỏe, chỉ cần 1 giọt nước mắt. Một giọt nước mắt chân thành là có thể tìm được nhân duyên kiếp trước, hóa giải khổ nạn của kiếp này.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận