Hồ Sơ Thám Linh

Hồ Sơ Thám Linh Blind Spot (2015)

Nội dung phim

Hồ Sơ Thám Linh kể về một nhóm bạn trẻ cùng Lưu Hân Viên muốn tìm về thực hư của lời đồn Quảng trường Harbour nên đã đến đấy và khi trở về họ luôn thấy về thấy hồn ma của những người đã khuất. Nỗi Ám ảnh không thể phân biệt đâu là hiện thực đâu là ảo giác nên cô đã đến nhờ Thám tử tên là Trần Quán Hi giúp đỡ...Trần Quán Hi chì tin rằng nơi duy nhất chứa đựng bóng ma là trái tim con người. Quảng trường Harbour lưu hành một lời đồn tại đây vào lúc nửa đêm mọi người có thể nhìn thấy một thế giới khác. 

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận