Hoa Sương

Hoa Sương Flower In Fog (2013)

Nội dung phim

Phim Hoa Suong tạo-hóa: nghĩa là trời đất sáng-tạo và hóa-dục muôn vật. Vẻ phù-dung: là vẻ đẹp của hoa Phù-dung. Hoa ấy màu cung phấn đỏ nhạt, hoa lớn gồm 4,5 hoa tường vi, buổi mai nở, buổi chiều tàn, thường ví nhan-sắc người đẹp. Thơ Bạch cư Dị, bài Trường-hận ca, tả tình vua Đường Minh-hoàng nhớ bà Dương quí-phi có câu :Phù-dung như diện liễu như my : hoa phù-dung như mặt, lá dương-liễu như mày.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận