Hoàng Tử Bánh Trứng

Hoàng Tử Bánh Trứng The Lucky Guy (1998)

Nội dung phim

Hoàng Tử Bánh Trứng, The Lucky Guy Tiệm cà phê Lucky sắp phải đóng cửa vì tiền thuê cửa hàng đùng một cái tăng 20 lần. Trước tình hình đó, tất cả mọi người chỉ còn biết đặt hết hy vọng vào anh chàng nhân viên cá biệt Châu Tinh Trì với biệt danh Hoàng Tử Bánh Trứng sẽ vận dụng tài trí mưu mô của mình để cứu nguy cho cửa hàng.

Hoàng Tử Bánh Trứng, The Lucky Guy

Hoàng Tử Bánh Trứng, The Lucky Guy

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận