Hồi Sinh

Hồi Sinh The Lazarus Effect (2015)

Nội dung phim

Hồi Sinh kể về một nhóm các nhà nghiên cứu dẫn đầu bởi Frank và chồng chưa cưới của mình Zoe người đã đạt được sự không thể tưởng tượng - đưa người chết sống lại. Sau khi thành công, nhưng không được thừa nhận, thử nghiệm trên động vật mới chết, các đội đã sẵn sàng để công bố bước đột phá của họ với thế giới...

Hồi Sinh

Hồi Sinh

Hồi Sinh

Từ khóa

Bình Luận