Hòn Đảo Ma Quỷ

Hòn Đảo Ma Quỷ The Devil's Rock (2011)

Nội dung phim

The Devils Rock có bối cảnh đặt tại quần đảo Channel vào đêm trước ngày D-day, 2 lính biệt kích được cử đi để phá hủy các ụ súng Đức để đánh lạc hướng lực lượng của Hitler từ Normandy, họ đã khám phá ra một âm mưu bí ẩn của Đức quốc xã giải phóng lực lượng ma quỷ hòng giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh.

Hòn Đảo Ma Quỷ

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận