Hôn Nhân Nồng Nhiệt

Hôn Nhân Nồng Nhiệt Wiwa Wah Woon (2013)

Nội dung phim

Phim Hon Nhan Nong Nhiet Đành muôn kiếp chữ tình đã vậy, Theo kiếp này hơn thấy kiếp sau. Thiếp xin chàng chớ bạc đầu, Thiếp thì giữ mãi lấy màu trẻ trung. Xin làm bóng theo cùng chàng vậy, 370. Chàng đi đâu cũng thấy thiếp bên. Chàng nương vầng nhật, thiếp nguyền, Mọi bề trung hiếu thiếp xin vẹn tròn. Lòng hứa quốc tựa son ngăn ngắt, Sức tý dân dường sắt tri tri. 375. Máu Thuyền Vu, quắc Nhục Chi, (*) Ấy thì bữa uống, ấy thì bữa ăn. Mũi đòng vác đòi lần hăm hở, Đã lòng trời gìn giữ người trung. Hộ chàng trăm trận nên công, 380. Buông tên ải Bắc, treo cung non Đoài.

Phim Hon Nhan Nong Nhiet Bóng kỳ xí giã ngoài quan ải, Tiếng khải ca trở lại Thần Kinh. Đỉnh non khắc đá đề danh, Triều thiên vào trước cung đình dâng công. 385. Nước duềnh Hán việc đòng rửa sạch, Khúc nhạc từ réo rắt lừng khen. Tài so Tần, Hoắc vẹn tuyền, Tên ghi gác Khói, tượng truyền đài Lân. (*) Nền huân tướng đai cân rạng vẻ, 390. Chữ đồng hưu bia để nghìn đông. Ơn trên tử ấm thê phong, Hiển vinh thiếp cũng đượm chung hương trời. Đặng Trần Côn Chinh Phụ Ngâm Diễn Nôm : Đoàn Thị Điểm XVI. Mơ Tưởng Đang Đối Thoại Với Chồng Thiếp chẳng dại như người Tô phụ, Chàng hẳn không kém lũ Lạc Dương. 395.

Xem Phim Hon Nhan Nong Nhiet Khi về chẳng quả ấn vàng, Trên khung cửi dám dẫy duồng làm cao. Xin vì chàng xếp bào cởi giáp, Xin vì chàng giũ lớp phong sương. Vì chàng tay chuốc chén vàng, 400. Vì chàng điểm phấn đeo hương não nùng. Giở khăn lệ, chàng trông từng tấm, Đọc thơ sầu, chàng thẩm từng câu.

Câu vui đổi với câu sầu, Rượu khà cùng kể trước sau mọi lời. 405. Sẽ rót vơi lần lần từng chén, Sẽ ca dần ren rén đòi liên. Liên ngâm đối ẩm đòi phen, Cùng chàng lại kết mối duyên đến già. Cho bỏ lúc xa sầu, cách nhớ, 410. Giữ gìn nhau vui thuở thanh bình. Ngâm nga mong gửi chữ tình, Đường này âu hẳn tài lành trượng phu. Hết Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận