Kế Hoạch Đám Cưới

Kế Hoạch Đám Cưới The Wedding Scheme (2012)

Nội dung phim

Một người mẹ của bốn đứa con gái duy nhất được xác định để tìm người chồng thích hợp cho họ. Là chủ sở hữu của một nhà nội trú, cô làm cho chắc chắn rằng những người thuê cô ấy chấp nhận được tất cả các cử nhân hội đủ điều kiện sẽ làm cho người chồng tốt cho trẻ em gái cô, Sun Hee, Gun Hee, Jung Min và Min Ji. Có thể có những ông những đôi vợ chồng sống dưới cùng một mái nhà thực sự làm việc để sản xuất bốn bộ tiểu thuyết lãng mạn?

Kế Hoạch Đám Cưới

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận