Kế Hoạch Hoàn Hảo

Kế Hoạch Hoàn Hảo Best Laid Plans (2012)

Nội dung phim

Phim là câu chuyện xảy ra ở Nottingham, xoay quanh cuộc đấu súng của Danny và Joseph, một bên là giang hồ và một bên kẻ chịu chơi. Khi Danny thấy mình mắc nợ một trùm tội phạm địa phương, ông cảm thấy mình đã mắc một sai lầm với một quyết định không thể rút lui được Joseph tham gia vào trong loạt trận đấu lồng dưới lòng đất mà từ đó Danny có thể thanh toán các khoản nợ của mình.

Kế Hoạch Hoàn Hảo, Best Laid Plans

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận