Kẻ Thắng Người Thua

Kẻ Thắng Người Thua Winners And Sinners (1993)

Nội dung phim

Kẻ Thắng Người Thua, Winners And Sinners kể về năm người bạn được thả khỏi nhà tù và làm hết sức mình để ở ra khỏi rắc rối. Đang cố gắng để tâm kinh doanh riêng của họ (và chạy sao Vệ sinh Dịch vụ Năm của họ), họ không may bị cuốn vào một cuộc chiến tranh giữa các băng nhóm Triad đối thủ chiến đấu để kiểm soát thị trường tiền giả.

Từ khóa

Bình Luận