Khắc Tinh Của Ma Cà Rồng Phần 2

Khắc Tinh Của Ma Cà Rồng Phần 2 Van Helsing Season 2 (2017)

Nội dung phim

Khắc Tinh Của Ma Cà Rồng Phần 2, Van Helsing Season 2 những cộng sự mới không đáng tin tưỡng và họ có thể bán đúng cô bất cứ lúc nào. Và cuộc chinh thập tự của Vanessa vấn tiếp tục cứu rỗi nhân loại khỏi những chất độc của ma cà rồng. Trong phần mới, Vanessa phải đối mặt với một sự mặc cảm gây sốc rằng sẽ buộc cô phải đưa ra quyết định khó khăn.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận