Khai Quật Tổ Quỷ

Khai Quật Tổ Quỷ Digging Up the Marrow (2014)

Nội dung phim

Khai Quật Tổ Quỷ là một bộ phim tài liệu khám phá thể loại dựa quái vật nghệ thuật có một lượt lẻ khi các nhà làm phim đã liên lạc với một người đàn ông tuyên bố ông có thể chứng minh rằng những con quái vật thực sự thực.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận