Khi Tử Thần Gọi

Khi Tử Thần Gọi When Animals Dream (2015)

Nội dung phim

Khi Tử Thần Gọi kể về Marie là một cô gái 16 tuổi sống với gia đình ở một hòn đảo nhỏ hoang vắn. Mẹ cô mang bệnh trong người rất lâu rồi, chỉ trông chờ vào cha cô, trụ cột chính trong gia đình. Ngày kia, Marie bỗng cảm nhận rõ ràng trạng thái nửa tỉnh nửa chết của cô, trải nghiệm giữa một cõi đi về...

Khi Tử Thần Gọi

Khi Tử Thần Gọi

Khi Tử Thần Gọi

Khi Tử Thần Gọi

Khi Tử Thần Gọi

Từ khóa

Bình Luận