Khoai To Phần 3

Khoai To Phần 3 Hung Season 3 (2011)

Nội dung phim

Khoai To Phần 3, Hung Season 3 Ray và Tanya phải thuyết phục một nhân viên ngân hàng và bạn của cô rằng ý tưởng "Trung tâm Sức khoẻ dành cho Phụ nữ" của họ có vẻ hợp lý về tài chính. Lenore phát hiện ra một viễn cảnh mới để đối đầu với Ray. Sau khi khách hàng của Ray bị Jason đánh cắp, Tanya quyết định tự điều khiển cuộc thi. Lenore học bí mật về Jason. Jessica cố gắng giành lấy độc lập; Charlie yêu cầu Tanya cho một lợi, và Ray gặp một khách hàng thích ăn mặc như một cảnh sát.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận