Không Biết Xấu Hổ Phần 8

Không Biết Xấu Hổ Phần 8 Shameless Season 8 (2017)

Nội dung phim

Không Biết Xấu Hổ Phần 8, Shameless Season 8 Frank sống lại những năm 20 của mình và tham gia lực lượng lao động lần đầu tiên! Trong khi đó, Fiona đã đánh gục ai đó trong tòa nhà của cô; Lip đã đưa ra kế hoạch phá hoại cơ hội của Charlie với Sierra; Ian và Carl đã làm cho một khám phá phiền toái về Monica; và Kev nói những lời chào tạm biệt khi chuẩn bị đi theo con dao.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận